AW-405-SS 5m更换线缆

30.00美元

5米更换线缆,M8公头,5根尾纤。

兼容:

 • sp - 230硅光电池日射强度计
 • sp - 510热电堆日射强度计
 • sp - 610热电堆日射强度计
 • 所以- 120氧传感器
 • 所以- 220氧传感器
 • S2-131红色-远红外传感器
 • s2 - 141 PAR-FAR传感器
完整的描述
在哪里买

5米更换线缆,M8公头,5根尾纤。

兼容:

 • sp - 230硅光电池日射强度计
 • sp - 510热电堆日射强度计
 • sp - 610热电堆日射强度计
 • 所以- 120氧传感器
 • 所以- 220氧传感器
 • S2-131红色-远红外传感器
 • s2 - 141 PAR-FAR传感器
当前库存:
质量 100克